Archiv

28.8.2010

...na technický rozvoj a modernizaci české kinematografie – první vlnu tzv. velké digitalizace kina. Uzávěrka žádostí je 10.9.2009, rozhodující je datum doručení do podatelny MK na adresu Maltézské náměstí 1, 118 00 Praha 1

28.8.2010

Ze strany kanceláře UFD stále probíhá pátrání po vhodném náhradním přepravci kopií (mj. zveřejněna i výzva na serveru "epoptavka.cz", v souvislosti s níž se ozvaly desítky přepravců), který by byl schopen tuto službu zajistit pro všechny zainteresované subjekty, tj. všechny distributory i všechna česká kina.

28.8.2010

Formuláře pro písemné vyúčtování 1,- Kč příplatku do Fondu kinematografie: oddíl A ; oddíl B.

28.8.2010

Dne 24.6.2010 byla mezi ČFK, o.p.s. a OSA schválena rámcová dohoda na jejímž základě je ČFK povinna doporučovat provozovatelům kin uzavření hromadné licenční smlouvy o užití hudebních děl s textem a bez textu při promítání audiovizuálních děl v kinech.

27.8.2010

Sdělení všem zájemcům o kotoučové vstupenky (příp. též tiskopisy, potřebné pro vedení kina).

27.8.2010

Distribuční společnosti prosí ty provozovatele českých kin, kteří pro zasílání filmových kopií začali používat služeb České pošty o následující ...

27.8.2010

Žádost o umístění vývěsky v prostoru kina.

Stránky