POSTUP PROVOZOVATELŮ KIN V ODVODU POPLATKŮ Z KINEMATOGRAFICKÉHO PŘEDSTAVENÍ

Státní fond ČR pro podporu a rozvoj české kinematografie
Unie filmových distributorů

 

 

 

 

 

1.      Odvod poplatku z kinematografického představení odvádí provozovatel kina čtvrtletně.

 

Formu a strukturu poplatkového přiznání, včetně předepsaných údajů zveřejní Státní fond kinematografie způsobem umožňující dálkový

přístup (§29,odst.(7), zákona č.496/2012 Sb.).

 

 

 

2.      Výpočet pro běžnou fakturaci mezi distributorem a provozovatelem kina je následující

 Plátce DPH
1. Základ pro výpočet poplatku FK = Hrubá tržba očištěná o poplatek Fondu a DPH
2. Poplatek FK = Základ (ad 1.) *0,01  (1% FK)
3. Hrubá tržba bez poplatku FK = Hrubá tržba - Poplatek FK (ad 2.)
4. Čistá tržba bez FK A DPH = Hrubá tržba bez FK (ad 3.) očištěná o DPH
5. Základ pro výpočet půjčovného = Čistá tržba bez FK a DPH (ad 4.) *0,992 (8% OSA)

Neplátce DPH
1. Základ pro výpočet poplatku FK = Hrubá tržba očištěná o poplatek FK
2. Poplatek FK= Základ (ad 1.) *0,01  (1% FK)
3. Základ pro výpočet půjčovného =Základ pro FK (ad 1.)*0,992 (8%OSA)

 

 

UFD/9.1.2013