SPOLEČNÉ STANOVISKO UFD A ASOCIACE PROVOZOVATELŮ KIN