Jeden svět 2018 - přihláška

Jak přihlásit film

Vyplnit on-line přihlášku a zaslat online link nebo náhledové DVD filmu na adresu Jeden svět / Člověk v tísni, Šafaříkova 24, Praha 2, 120 00 do 15. 9. 2017 (případně do 15. 11. 2017 pro filmy dokončené v období září – listopad 2017).  Po dohodě je možné přihlásit i nefinální verzi filmu.

Pokud bude film zařazen do programu a bude se jednat o premiérové uvedení, je možné domluvit v rámci festivalu slavnostní premiéru.

Výběr filmů bude uzavřen nejpozději začátkem února 2018. Všichni přihlášení budou o výsledcích informováni e-mailem.
 

Do kdy

UZÁVĚRKA PŘIHLÁŠEK: 15. září 2017
PRODLOUŽENÝ TERMÍN: 15. listopad 2017 (týká se filmů dokončených v době od 15. 9. do 15. 11. 2017)