Změny v Radě Státního fondu kinematografie

Svoji činnost v Radě tímto končí Petr Vítek, který byl od roku 2012 jejím předsedou. Petr Vítek v Radě zastupoval především kinaře – je ředitelem královéhradeckého Bia Central a dlouhodobě se angažoval v oblasti digitalizace kin či vzdělávacích aktivit pro kinaře. Pro Fond bylo jeho působení v Radě velkým přínosem.

Po roce svého působení v Radě zároveň podal svoji rezignaci Jan Svěrák, který se z časových důvodů vzdává členství ke konci března 2017. Na jeho post bude opět zvolen nový člen standardní cestou.

V Radě Fondu je celkem devět členů, každý z nich má mandát na tři roky. Každý rok se obměňují tři Radní a zbývajících šest zůstává, aby byla zaručena určitá kontinuita ve směřování Rady a v jejím rozhodování. Členy Rady volí Poslanecká sněmovna z nominací předložených Ministrem kultury, kterému tyto kandidáty navrhují profesní organizace. Dle zákona o audiovizi musí být Radní vybíráni z řad uznávaných osobností se zkušenostmi z oblasti kinematografie. Sašu Gedeona navrhly čtyři organizace (AMU, ARAS, FITES a A.F.S. – Asociace filmových střihačů a střihaček). Zuzana Kopečková získala celkem šest a Jiří Kubíček devět nominací od profesních organizací.