Archiv

28.8.2010

Dne 24.6.2010 byla mezi ČFK, o.p.s. a OSA schválena rámcová dohoda na jejímž základě je ČFK povinna doporučovat provozovatelům kin uzavření hromadné licenční smlouvy o užití hudebních děl s textem a bez textu při promítání audiovizuálních děl v kinech.

27.8.2010

Sdělení všem zájemcům o kotoučové vstupenky (příp. též tiskopisy, potřebné pro vedení kina).

27.8.2010

Distribuční společnosti prosí ty provozovatele českých kin, kteří pro zasílání filmových kopií začali používat služeb České pošty o následující ...

27.8.2010

Žádost o umístění vývěsky v prostoru kina.

27.8.2010

Sdělení ze dne 7. 2. 2003

27.8.2010

Program Evropské unie MEDIA Plus je zaměřen na podporu všech aspektů evropské audiovizuální tvorby s důrazem na posílení konkurenceschopnosti evropského audiovizuálního průmyslu v rozmezí let 2001-2005.

27.8.2010

Dne 4. května 2010 se uskutečnilo jednání s OSA ve věci podmínek „Hromadné licenční smlouvy o užití hudebních děl s textem i bez textu při promítání audiovizuálních děl v kinech“.

27.8.2010

Dnem 30.4. 2010 skončila ve funkci tajemnice UFD Anna Černá (odchod do penze). Rozhodnutím Valné hromady UFD je od 1. května 2010 novým tajemníkem UFD p. Ing. Jaroslav Pecka.

27.8.2010

Praha, duben 2004 - Dopad nového zákona o DPH na kina provozovaná městy a obcemi

Stránky