Legislativa

01.7.2021

Od 1.července 2021 platí "Všeobecné obchodní podmínky poskytování podlicencí k veřejnému provozování kinematografický děl ze záznamu v kinech a obdobných zařízeních" (VOP) schválené UFD a APK .

25.11.2013

Zákon o audiovizuálních dílech a podpoře kinematografie a o změně některých zákonů (zákon o audiovizi) č.496/2012 Sb.

23.4.2012

Aktualizovaný seznam revizních kinotechniků

27.8.2010

273/1993 Sb. ZÁKON ze dne 15. října 1993 o některých podmínkách výroby, šíření a archivování audiovizuálních děl, o změně a doplnění některých zákonů a některých dalších předpisů, ve znění zákona č. 40/1995 Sb., zákona č.121/2000 Sb. a zákona č. 132/2000 Sb.

27.8.2010

Zákon České národní rady ze dne 14. dubna 1992 o Státním fondu České republiky pro podporu a rozvoj české kinematografie