Info pro kina

05.3.2019

Od 1. čtvrtletí 2018 platí povinnost pro provozovatele k podávat Poplatková přiznání za kinematografická představení prostřednictvím systému PORT do kterého je nutné se registrovat.

01.3.2017

ZÁKLADNÍ INFORMACE PRO ZAČÍNAJÍCÍ PROVOZOVATELE KIN

16.7.2013

Od července 2013 platí "Všeobecné obchodní podmínky poskytování podlicencí k veřejnému provozování kinematografický děl ze záznamu v kinech a obdobných zařízeních" (VOP) schválené UFD a APK ve znění Dodatku č.2 ze dne 1.7.2013.

13.3.2013

Vzhledem k občasným připomínkám k aktuálnosti technických údajů o kinech, které se zobrazují v aplikaci DISDATA, žádáme všechna kina:

14.12.2012

Žádost o umístění vývěsky v prostoru kina.

21.7.2011

Vzhledem k tomu, že se stále více objevují dotazy týkající se uvádění filmů z DVD jako veřejné produkce, upozorňujeme:

28.8.2010

Vzhledem k účetním předpisům (Zákon č. 235/2004 sb., o dani z přidané hodnoty) upozorňujeme, že je nutné na vstupenkách uvádět v případě plátce DPH

28.8.2010

Kina sdružená v Europa Cinemas mohou prostřednictvím této sítě získávat finanční podporu z programu MEDIA na promítání zahraičních evropských filmů.

Stránky