UPOZORNĚNÍ - pokladní systém DISDATA (dříve DISPRO)

Vzhledem k občasným připomínkám k aktuálnosti technických údajů o kinech, které se zobrazují v aplikaci DISDATA, žádáme všechna kina:

  1. o provedení vlastní kontroly uváděných údajů. Případné změny (zejména kontaktní údaje) je vždy nutné oznámit co nejdříve e-mailem nebo telefonicky do UFD
  2. dle pokynů poskytovatele aplikace DISDATA - nejméně 2x do roka v rámci aplikace provést tzv. údržbu disku; pokud tato údržba není prováděna, mohou se např. překrývat starší zápisy dat s novějšími (to se týká např. i katalogu filmů)

UFD/13.3.2013