RÁMCOVÁ DOHODA O SPOLUPRÁCI MEZI ČFK,o.p.s. a OSA,o.s. na období 2012-2021

OSA

V září 2012 byla podepsána Rámcová dohoda o spolupráci mezi OSA-Ochranný svaz autorský pro práva k dílům hudebním o.s. a Českou filmovou komorou,o.p.s. na období 1.1.2012 - 31.12.2021. Přílohou dohody je Hromadná licenční smlouva o užití hudebních děl s textem i bez textu při promítání audiovizuálních děl v kinech.

UFD/9.10.2012