DOHODA O SPOLUPRÁCI MEZI APK,z.s. a UFD a OSA,z.s. na období 2022-2026

OSA
APK
Unie filmových distributorů

V dubnu 2022 byla podepsána Dohoda o spolupráci mezi OSA-Ochranný svaz autorský pro práva k dílům hudebním z.s. a APK, z.s. a UFD. na období 1.1.2022 - 31.12.2026. Přílohou dohody je Hromadná licenční smlouva o užití hudebních děl s textem i bez textu při promítání audiovizuálních děl v kinech.

UFD/29.4.2022