Archiv

28.8.2010

Dnem 30.4. 2010 skončila ve funkci tajemnice UFD Anna Černá (odchod do penze). Rozhodnutím Valné hromady UFD je od 1. května 2010 novým tajemníkem UFD p. Ing. Jaroslav Pecka.

28.8.2010

Promítačský kurz probíhá na Střední průmyslové škole elektrotechnické v Brně (Kounicova ul.). Je otevírán při zájmu nejméně 15 uchazečů (při splnění této podmínky by kurz mohl být aktuálně otevřen v únoru 2010) rozhodnutím ředitele školy. Kurz obsahuje 10 konzultací, které budou pravidelně každé pondělí.

28.8.2010

...na technický rozvoj a modernizaci české kinematografie – první vlnu tzv. velké digitalizace kina. Uzávěrka žádostí je 10.9.2009, rozhodující je datum doručení do podatelny MK na adresu Maltézské náměstí 1, 118 00 Praha 1

28.8.2010

Ze strany kanceláře UFD stále probíhá pátrání po vhodném náhradním přepravci kopií (mj. zveřejněna i výzva na serveru "epoptavka.cz", v souvislosti s níž se ozvaly desítky přepravců), který by byl schopen tuto službu zajistit pro všechny zainteresované subjekty, tj. všechny distributory i všechna česká kina.

28.8.2010

Formuláře pro písemné vyúčtování 1,- Kč příplatku do Fondu kinematografie: oddíl A ; oddíl B.

28.8.2010

Dne 24.6.2010 byla mezi ČFK, o.p.s. a OSA schválena rámcová dohoda na jejímž základě je ČFK povinna doporučovat provozovatelům kin uzavření hromadné licenční smlouvy o užití hudebních děl s textem a bez textu při promítání audiovizuálních děl v kinech.

28.8.2010

září 2003 MEDIAservis_16_Cinemas

28.8.2010

Vzhledem k účetním předpisům (Zákon č. 235/2004 sb., o dani z přidané hodnoty) upozorňujeme, že je nutné na vstupenkách uvádět v případě plátce DPH

Stránky