Informace MK ČR o slevách ze vstupného na kulturní akce 2003

Na četné žádosti občanů zpracovalo Ministerstvo kultury ČR přehled o slevách poskytovaných starým lidem v organizacích zřizovaných Ministerstvem kultury.

Ministerstvo kultury jako zřizovatel nemá pravomoc řídit ceny vstupného v těchto organizacích. Naopak podmínkami tržního hospodářství a omezenými možnostmi státního rozpočtu jsou tyto organizace vedeny ke zvyšování vlastních zisků. Jak vyplývá z informací o slevách v jednotlivých typech organizací, není tento trend přenášen na bedra uživatelů kultury, kteří mají nižší osobní příjmy, t.j. důchodci, studenti, zdravotně postižení lidé.

Konkrétní informace je uvedena o institucích v přímé působnosti ministerstva. O organizacích, které zřizuje místní samospráva nebo jsou v soukromém vlastnictví, je podána pouze obecná informace. Ministerstvo předpokládá, že se tyto organizace chovají k sociálně slabším skupinám občanů stejně ohleduplně.

V Praze dne 26. června 2003

(zpracoval kolektiv pracovníků MK, uveřejněno na internetových stránkách MK, adresa: www.mkcr.cz)

Slevy pro seniory 2003
KINA
S postupující privatizací a nástupem multikin v posledních letech ubylo kin poskytujících slevy seniorům. V současné době je jich v ČR kolem padesátky, tj. asi 8 % a převážně to jsou kina spravovaná obcemi. Buď pořádají zvláštní, obvykle dopolední představení pro důchodce jednou týdně nebo za 14 dní nebo jim ve stejném intervalu poskytují slevu na méně navštěvovaná, zpravidla odpolední představení. Výše slevy je rozdílná, ale maximálně dosahuje 50 %. Slevy je možné poskytovat jen po dohodě s distributory, ale ti jsou v této věci vstřícní i vzhledem k tomu, že při zvláštních představeních pro seniory se hrají převážně starší filmy.