Soutěž FILMOVÉ NADACE 2016

Filmová nadace

Obdobně jako v minulých ročnících jsou přijímány do soutěže žádosti autorů - fyzických osob s trvalým bydlištěm v ČR, založené na scénáři, u kterého do data uzávěrky nebyla zahájena realizace. Termín pro podání žádostí v elektronické podobě je nejdéle do 28. února 2016.

Výsledky soutěže budou vyhlášeny na tiskové konferenci během 51. Mezinárodního filmového festivalu v Karlových Varech, který se letos koná od 1. do 9. července.

Veškeré informace, Pravidla pro poskytování nadačních příspěvků a formulář žádosti naleznete na stránkách www.filmovanadace.cz v sekci Informace pro žadatele. Na stránkách také naleznete profesní charakteristiky členů výboru, kteří zaslaná díla hodnotí.