Aktuální info

obrázek
obrázek
02.07.2015
V souladu se zákonem č. 496/2012 Sb., o audiovizuálních dílech a podpoře kinematografie a o změně některých zákonů ( zákon o...

Poplatkové přiznání k poplatku z kinematografického představení

obrázek
Změna účtu Státního fondu kinematografie pro úhradu poplatku z kinematografického představení. Nový bankovní účet pro placení poplatku z kinematografického představení je 10006-29720001/0710. Do variabilního symbolu se uvádí IČO poplatníka nebo rodné číslo u fyzické osoby.

Změna TOP 20 premiérového víkendu

obrázek
Film " Mimoni" se zařadil na 5. místo premiérového víkendu dlouhodobého žebříčku všech filmů.

Ceny 55. ročníku Zlín Film Festivalu 2015

obrázek
Letošní festival uvedl 363 snímků. Ty byly zařazeny do tematických soutěžních a informativních sekcí. Večer 3.6.2015 byly ve Zlíně rozdány ceny.

Hudební filmy pro letní kina

obrázek
Národní filmový archiv vybral kolekci devíti československých filmů 60.-90. let, které lze volně zařadit do žánru hudebních filmů. Výběr je dramaturgicky uzpůsoben tak, aby přes tři desetiletí podal zprávu o vývoji tohoto žánru. Všechny filmy jsou k dispozici v digitální podobě a za zvýhodněné půjčovné.

Cannes 2015 - 68. ročník

Mezinárodní filmový festival v Cannes 2015 udělil ceny .

Změna TOP 20 premiérového víkendu

obrázek
Film "Život je život" se zařadil na 18. místo premiérového víkendu dlouhodobého žebříčku českých filmů.

Změna TOP 20 premiérového víkendu

obrázek
Film "Avengers: Age of Ultron" se zařadil na 13. místo premiérového víkendu dlouhodobého žebříčku všech filmů.

Finále Plzeň 2015 - Zlatý lednáček

Festival Finále Plzeň v sobotu 2.5.2015 udělil ceny Zlatý ledňáček, o které soutěžily české a slovenské snímky natočené za posledních dvanáct měsíců.

Předseda Rady Státního fondu kinematografie zvolen

obrázek
Dne 9. dubna 2015 se na první schůzi Rady Státního fondu kinematografie svolané ministrem kultury Mgr. Danielem Hermanem sešli noví členové zvolení Poslaneckou sněmovnou Parlamentu ČR. Ředitelka Helena Bezděk Fraňková a tajemnice Rady Kateřina Vojkůvková seznámily Radu s chodem Státního fondu kinematografie a pracovní náplní členů Rady. Rada se pak věnovala své dlouhodobé a krátkodobé koncepci. Na konci zasedání byli po vzájemném konsenzu všech členů Rady zvoleni předsedou Rady Petr Vítek a místopředsedou Rady Přemysl Martinek.

Nový člen UFD

obrázek
Novým členem Unie filmových distributorů se stala společnost Freeman Entertainment s.r.o. . Členství vzniklo 9.dubna 2015.

POPLATKOVÉ PŘIZNÁNÍ A KOMPLETNÍ STATISTICKÉ ÚDAJE ZA 1.ČTVRTLETÍ 2015

obrázek
obrázek
Státní fond kinematografie zveřejnil formu a strukturu Poplatkového přiznání k poplatku z kinematografického představení v souladu se zákonem č.496/2012 Sb., (o audiovizi). Současně byla vydána Informace pro poplatníky.

Volba do Rady Státního fondu kinematografie

obrázek
Poslanecká sněmovna dne 1. dubna 2015 provedla volbu třech zbývajících členů do Rady Státního fondu kinematografie. Zvoleni byli Petr Bilík ( funkční období 3 roky), Tereza Brdečková (1 rok), Iva Hejlíčková ( 3 roky). Touto volbou je Rada Státního fondu kinematografie kompletní ( 9 členů).

Nový člen UFD

obrázek
Novým členem Unie filmových distributorů se stala společnost Indigo Film, s.r.o. . Členství vzniklo 1. března 2015.

Výzkum audiovizálního trhu

obrázek
Výsledky rozsáhlého a unikátního výzkumu audiovizuálního trhu v ČR, který v závěru roku 2014 realizovala Asociace producentů v audiovizi (APA) ve spolupráci s agenturou Millward Brown. Výzkum byl realizován na reprezentativním vzorku populace České republiky starší 15-ti let (kvóty pro pohlaví, věk, vzdělání, region, velikost místa bydliště) na základě osobních rozhovorů. Hlavní dotazování proběhlo na primární cílové skupině 1000 respondentů, kteří v posledním roce sledovali placený audiovizuální obsah (zaplatili za lístek do kina, koupili si DVD či Blue Ray, zaplatili za stažení/ přehrání audiovizuálního obsahu na internetu). Data byla zasazena do kontextu reálných dat o návštěvnosti kin či sledování televize od Unie filmových distributorů, Asociace televizních organizací a České televize.