Info pro kina

01.3.2017

ZÁKLADNÍ INFORMACE PRO ZAČÍNAJÍCÍ PROVOZOVATELE KIN

16.7.2013

Od července 2013 platí "Všeobecné obchodní podmínky poskytování podlicencí k veřejnému provozování kinematografický děl ze záznamu v kinech a obdobných zařízeních" (VOP) schválené UFD a APK ve znění Dodatku č.2 ze dne 1.7.2013.

11.7.2013

V pondělí 15.4.2013 zveřejnil Státní fond kinematografie formu a strukturu Poplatkového přiznání k poplatku z kinematografického představení v souladu se zákonem č.496/2012 Sb., (o audiovizi). Současně byla vydána Informace pro poplatníky.

18.4.2013

Na jednání valné hromady Asociace provozovatelů kin (APK) , která se konala ve dnech 16.-17.4.2013 v Teplicích, zazněly připomínky a dotazy
k Poplatkovému přiznání k poplatku z kinematografického představení, zveřejněném 15.4.2013 na webových stránkách SFK.
Na základě této diskuze a po vzájemné dohodě byla požádána Unie filmových distributorů, aby se obrátila dopisem na Státní fond kinematografie o pomoc a o řešení.
Text dopisu je v příloze.

13.3.2013

Vzhledem k občasným připomínkám k aktuálnosti technických údajů o kinech, které se zobrazují v aplikaci DISDATA, žádáme všechna kina:

09.1.2013

V souladu se zákonem č.496/2012 Sb. o audiovizuálních dílech a podpoře kinematografie a o změně některých zákonů (zákon o audiovizi) se stanoví postup v odvodu poplatků z kinematografického představení. Společnost ARECO SYSTÉM s.r.o. poskytne dodavatelům pokladních systémů příslušné úpravy SW pro vykazování výpočtu vstupenek.

04.1.2013

Od 1. ledna 2013 , v souladu se zákonem 496/2012 Sb., se odvádí ze vstupného z kinematografického představení poplatek 1%.

14.12.2012

Žádost o umístění vývěsky v prostoru kina.

Stránky