Info pro kina

28.8.2010

Vzhledem k účetním předpisům (Zákon č. 235/2004 sb., o dani z přidané hodnoty) upozorňujeme, že je nutné na vstupenkách uvádět v případě plátce DPH

28.8.2010

Kina sdružená v Europa Cinemas mohou prostřednictvím této sítě získávat finanční podporu z programu MEDIA na promítání zahraičních evropských filmů.

28.8.2010

[vlastní zpráva, 22.10. 2004, Praha] - Kanceláři UFD poskytl vyjádření k tomuto aktuálnímu problému odborník ze společnosti Soundsquare Technology:

28.8.2010

Praha, duben 2004 - Dopad nového zákona o DPH na kina provozovaná městy a obcemi (autoři: A. Danielis a Radko Hájek, Bontonfilm)

28.8.2010

Na četné žádosti občanů zpracovalo Ministerstvo kultury ČR přehled o slevách poskytovaných starým lidem v organizacích zřizovaných Ministerstvem kultury.

28.8.2010

září 2003
MEDIAservis_16_Cinemas

28.8.2010

distribuční společnosti prosí ty provozovatele českých kin, kteří pro zasílání filmových kopií začali používat služeb České pošty o následující ...

28.8.2010

... v časopise "Místní kultura" (vydává jej Informační a poradenské středisko pro místní kulturu při MK ČR)
časopis Místní kultura

28.8.2010

(Sdělení pro kina, která mají k dispozici pokladní software firmy DISPRO pro vedení agendy kina)

Stránky