Předseda Rady Státního fondu kinematografie zvolen

Volba Petra Vítka předsedou Rady byla podpořena z důvodu udržení kontinuity s předchozí Radou, pro jeho zkušenost s touto náročnou funkcí, co nejplynulejší přechod z jednoho období do druhého a pro důvěru, kterou získal mezi filmovou obcí při nominacích na člena Rady. Přemysl Martinek byl na post místopředsedy zvolen jako zástupce nových členů, pro jeho širokou odbornost a taktéž vysokou podporu mezi profesními organizacemi při nominacích na členy Rady. Při obou volbách byla brána v potaz i délka funkčního období obou navržených kandidátů, jejichž mandát je delší než jeden rok (2 roky u Petra Vítka a 3 u Přemysla Martinka).

 

UFD/13.4.2015