Analýza dopadů COVID19 na audiovizuální průmysl a jejich možná řešení