Archiv

28.8.2010

září 2003 MEDIAservis_16_Cinemas

28.8.2010

Dne 24.6.2010 byla mezi ČFK, o.p.s. a OSA schválena rámcová dohoda na jejímž základě je ČFK povinna doporučovat provozovatelům kin uzavření hromadné licenční smlouvy o užití hudebních děl s textem a bez textu při promítání audiovizuálních děl v kinech.

27.8.2010

Sdělení všem zájemcům o kotoučové vstupenky (příp. též tiskopisy, potřebné pro vedení kina).

27.8.2010

Distribuční společnosti prosí ty provozovatele českých kin, kteří pro zasílání filmových kopií začali používat služeb České pošty o následující ...

27.8.2010

Žádost o umístění vývěsky v prostoru kina.

27.8.2010

Sdělení ze dne 7. 2. 2003

27.8.2010

Program Evropské unie MEDIA Plus je zaměřen na podporu všech aspektů evropské audiovizuální tvorby s důrazem na posílení konkurenceschopnosti evropského audiovizuálního průmyslu v rozmezí let 2001-2005.

27.8.2010

Dne 4. května 2010 se uskutečnilo jednání s OSA ve věci podmínek „Hromadné licenční smlouvy o užití hudebních děl s textem i bez textu při promítání audiovizuálních děl v kinech“.

Stránky