Archiv

27.8.2010

Dnem 30.4. 2010 skončila ve funkci tajemnice UFD Anna Černá (odchod do penze). Rozhodnutím Valné hromady UFD je od 1. května 2010 novým tajemníkem UFD p. Ing. Jaroslav Pecka.

27.8.2010

Praha, duben 2004 - Dopad nového zákona o DPH na kina provozovaná městy a obcemi

26.8.2010

Na základě zákona č.241/1992 Sb. v platném znění, je pořadatel veřejné produkce povinnen pravidelně čtvrtletně zaslat:
MK ČR – FORMULÁŘ A
UFD    – FORMULÁŘ B (možné zaslat i emailem na ufd@ufd.cz)

Formuláře jsou v příloze.

03.1.2010

Ateliér grafického designu 2. Fakulty umění a designu Univertziy J.E.Purkyně v Ústí nad Labem představuje plakáty ke kultovním filmům minulého století.

Stránky